Vilkår for kjøp av baneandel

Med kjøp meinast det her ei gåve til utbygging av kunstgrasbane for Loen Idrettslag, der kjøpet representerar ein eller fleire symbolske baneandelar.

Korttransaksjonen blir gjort via SIVING RBT AS, som vil stå som mottakar av betalinga

Etter kjøpet får kjøparen ein e-post som stadfesting. Ein kan også sjå resultatet på denne nettsida. Kjøpet kan refunderast innan 14 dagar, med frådrag av gebyr- og valutakostnadar.

Ettersom kortbetaling på internett ikkje er gratis blir er det lagt til eit gebyr på kr 45,- per kjøp.

Loen Idrettsalg står fritt til å publisere kjøparen sitt namn, andel og beløp dersom anna ikkje er avtala.

Kontaktinformasjonen til kjøparen blir berre nytta i forbindelse med dette prosjektet.

Mottakar av gåva er Loen Idrettslag, org. nr. 975 711 390.

Spørsmål og henvendelsar kan rettast til Jan Erik Sandbakk på e-post jan.erik.sandbakk@septik24.no eller telefon +47 90930803.

Takk for di støtte!

×

Andelssal Kunstgrasbane

Loen er ei bygd i vekst, med mange barn og unge med spesielt stor aktivitet innanfor organisert og uorganisert fotballmoro. For å kunne auke kapasiteten, spesielt haust, vinter og vår og for å kunne tilby barn og ungdom eit tidsriktig anlegg, er det vedteke å planlegge bygging av ny kunstgrasbane og nytt klubbhus. Sjå presentasjon for meir informasjon.

For å realisere dette treng vi deg med på laget, og vi håpar at du ynskjer å kjøpe baneandelar for å støtte prosjektet.
Marker dei baneandelane du ynskjer å kjøpe, fyll inn din informasjon under og fortsett til kortbetaling.
Lastar inn..
Velde andelar
Ingen andelar er velde
Fornamn
Etternamn
Adresse
Postnr
Poststad
Mobil
E-post
Kommentar
vilkår for kjøp av baneandel. Korttransaksjonen blir gjort via SIVING RBT AS, som vil stå som mottakar av betalinga.
Selde baneandelar
LOEN IDRETTSLAG
Fotballgruppa
Postboks 25
6789 LOEN
Org. nr: 975 711 390
Kontakperson for andelssalet:
Jan Erik Sandbakk
E-post: jan.erik.sandbakk@septik24.no
Telefon: +47 90930803
Utvikla av/Ansvalig for korttransaskjon:
SIVING RBT AS
Org.nr: 913159470 MVA